Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za komunální odpad platná od 01.01.2016

 

Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost aktualizované vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výrazná změna textace se týká čl. 6 – osvobození.  Plné znění vyhlášky je k dispozici na stránkách Města Jablonné v Podještědí, Městský úřad, Vyhlášky a nařízení – platné (21.12.2015)

 

Děkuji, Alena Malá

 

děkuji Alena Malá

Provoz pokladny pro výběr poplatků za odpady

Dovolujeme si Vám oznámit, že provoz pokladny pro výběr poplatků za odpady bude zahájen

od 18.1.2016. Děkujeme za pochopení.

Pronájem nádob na odpady – podnikatelé

Upozorňujeme všechny podnikatele, kteří zapomněli uhradit pronájem nádob na komunální odpad pro rok 2015, aby tak učinili nejdéle do 30.12.2015.

Děkujeme

 

Skládka Postřelná

Oznamujeme všech občanům, že s platností od 01.01.2016 již nebudeme zajišťovat odvoz suti na skládku do Postřelné. V případě Vašeho zájmu o likvidaci suti se např. obracejte na společnost

Compag cz s.r.o. , Mimoň, tel. kontakt 487 862 495 (zdroj internet).

 

Děkujeme

Pískovcové kameny

Technické služby Jablonné v Podještědí nabízejí k prodeji větší počet pískovcových kamenů za níže uvedených
cenových podmínek:
A: Pískovcový kámen o velikosti 60x30x40 (d-š-v) – 300,- Kč/ks s DPH /celý ks/
B: Pískovcový kámen o velikosti 30x30x40 (d-š-v) – 150,- Kč/ks s DPH /1/2 ks/

Objednávky přijímá a případné další informace Vám zodpoví Milan Souček – dispečer provozu na tel.č.
774450623, E-mail: m.soucek@tsmjabl.cz

V případě potřeby zajistíme objednateli přepravu vlastními dopravními prostředky.