Protokol o zkoušce č. 66586/2017 – Termín odběru 19.6.2017

Protokol o zkoušce – rekreační voda

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

oznámení o plánovaném přerušení dodávek

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za komunální odpad platná od 01.01.2016

 

Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost aktualizované vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výrazná změna textace se týká čl. 6 – osvobození.  Plné znění vyhlášky je k dispozici na stránkách Města Jablonné v Podještědí, Městský úřad, Vyhlášky a nařízení – platné (21.12.2015)

 

Děkuji, Alena Malá

 

Skládka Postřelná

Oznamujeme všech občanům, že s platností od 01.01.2016 již nebudeme zajišťovat odvoz suti na skládku do Postřelné. V případě Vašeho zájmu o likvidaci suti se např. obracejte na společnost

Compag cz s.r.o. , Mimoň, tel. kontakt 487 862 495 (zdroj internet).

 

Děkujeme

Pískovcové kameny

Technické služby Jablonné v Podještědí nabízejí k prodeji větší počet pískovcových kamenů za níže uvedených
cenových podmínek:
A: Pískovcový kámen o velikosti 60x30x40 (d-š-v) – 300,- Kč/ks s DPH /celý ks/
B: Pískovcový kámen o velikosti 30x30x40 (d-š-v) – 150,- Kč/ks s DPH /1/2 ks/

Objednávky přijímá a případné další informace Vám zodpoví Milan Souček – dispečer provozu na tel.č.
774450623, E-mail: m.soucek@tsmjabl.cz

V případě potřeby zajistíme objednateli přepravu vlastními dopravními prostředky.