Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za komunální odpad platná od 01.01.2016

 

Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost aktualizované vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výrazná změna textace se týká čl. 6 – osvobození.  Plné znění vyhlášky je k dispozici na stránkách Města Jablonné v Podještědí, Městský úřad, Vyhlášky a nařízení – platné (21.12.2015)

 

Děkuji, Alena Malá