Služby

Technické služby města Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace byla založena městem Jablonné v Podještědí dne 1.1.1994 z původní rozpočtové organizace. V současné době zaměstnává 13 kmenových pracovníků a 11 pracovníků přes úřad práce a patří mezi stabilizované příspěvkové organizace města.

Hlavní předmět činnosti organizace jsou :

Komunální a tříděný odpad

- zajištění sběru, svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu v katastru obce Jablonné v Podještědí,
- evidence a výběr poplatků od občanů,
- sběr, svoz a likvidace ostatních odpadů,
- likvidace černých skládek,

odvoz a likvidace odpadu - Nabízíme svoz a likvidaci odpadů a přepravu materiálů

Údržba veřejné zeleně

Svahová sekačka SPIDER - V případě volné kapacity nabízíme občanům a právnickým osobám sekání trávy.

 

- kompletní strojní a ruční údržba zeleně (křovinořezy, pojízdné sekačky, traktůrek ISEKI) v katastru obce Jablonné v Podještědí,
- údržba veřejných záhonů a květinových výzdob,

Údržba a oprava veřejného osvětlení

- údržba a opravy VO v katastru obce Jablonné v Podještědí,
- vysokozdvižná plošina MP 13,

Údržba a rekonstrukce místních komunikací, chodníků a lávek

- údržba a opravy MK asfaltovou drtí,
- opravy a rekonstrukce chodníků zámkovou a kamennou dlažbou,
- opravy a instalace dopravních značek,
- čištění a opravy dešťových vpustí,
- údržba autobusových čekáren,

Čištění místních komunikací, chodníků a veřejného prostranství

- strojní čištění (MAGMA s cisternou a zametacím válcem, traktůrek ISEKI se zametacím válcem, traktor s koštětem),
- ruční čištění,
- svoz odpadkových košů,
- vodotrysk,

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a veřejného prostranství

- strojní odstraňování sněhu a posyp MK vozidly MAGMA, UNIMOG, traktory s pluhy, traktůrek ISEKI, UNC 060,

- ruční čištění a posyp chodníků a schodů (hrabla, lopaty, košťata),

 

Správa a provoz hřbitovů

- kompletní správa a údržba hřbitovů Jablonné v Podještědí, Heřmanice a Petrovice,,
- evidence a výběr poplatků za hrobová a urnová místa,

Správa a provoz městského koupaliště a kempu

- správa městského koupaliště a kempu,
- provoz a údržba městského koupaliště,
- provoz a údržba kempu,

Správa a údržba bytového fondu

- správa, údržba a opravy bytového fondu ve vlastnictví města Jablonné v Podještědí,
- správa, údržba a opravy nebytových prostor v majetku města Jablonné v Podještědí,
- opravy a údržba ostatních budov ve vlastnictví města Jablonné v Podještědí,

Vedlejší činnosti organizace :

- nákladní automobilová doprava (traktory s vlekem, Multikára – nosič kontejnerů, UNIMOG, Renaut Master),
- osobní automobilová doprava (WW Transporter pro 8 osob),
- zámečnické, zednické a dlaždické práce